Kościół w Jaworkach

0
787

Kościół w Jaworkach to wspaniała budowla sakralna znajdujących się na terenie Pienin.  Jest dawną cerkwią greckokatolicką, służącą rzymskim katolikom. Wzniesiony został w 1798 roku. Poprzednia cerkiew uległa całkowitemu zniszczeniu w wyniku pożaru. W tym czasie stworzono także parafię greckokatolicką, która obejmowała 4 wsie Rusińskie

Architektura

Świątynia zawiera elementy klasycystyczne oraz późnobarokowe. Jej styl można określić, jako wiejski kościółek józefiński. Jest jednonawową , kamienną, otynkowaną budowlą o namiotowym i pokrytym blachą dachu. Największe zainteresowanie budzi wnętrze kościoła. Dominuje tutaj tradycyjny greckokatolicki ikonostas z wizerunkami Marki Boskiej oraz św. Mikołaja. W samym centrum ikonostasu znajdują się Carskie Wrota. Przejść przez nie może tylko duchowny wyższego stopnia w czasie liturgii oraz Diakońskie Wrota.                      Ikonostas pełnił tutaj nie tylko funkcję estetyczną, przypisywano mu także ważną rolę obronną. W razie najazdu na kościół żołnierze potrzebowali kilku sekund więcej, aby móc dotrzeć do ołtarza. To dawało duchownemu sprawującemu liturgię dodatkowy czas na to, aby mógł on spożyć Ciał i Krew Chrystusa i tym samym uchronić je od zbezczeszczenia.    Na ścianach świątyni podziwiać możemy także zabytkową polichromię pochodzącą z 1926 roku. Namalował ją Andriej Demkowicz.  Zawiera ona scenę Zwiastowania, Pokłon Trzech Króli oraz Chrzest i Zmartwychwstanie Pańskie.

 

W kościele w Jaworkach odbywają się nabożeństwa w obrządku rzymsko katolickim w następującym porządku:

w sobotę (Msza Św. niedzielna) – w miesiącach:
VI – VIII godz. 19.00
IX – X godz. 18.00
IX – II godz. 17.00
III – V godz. 18.00
Niedziela godz. 09.00
Adres : ul.Kościelna 23, 34-460 Jaworki