Kościół w Krościenku

0
105

Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, powstał prawdopodobnie około 1350 roku. Cztery lata po wzniesieniu budowli miał miejsce pożar, w wyniku którego kościół bardzo ucierpiał. W 1527 do parafii w Krościenku przyłączono parafię ze Szczawnicy, która z powodu niewydolności finansowej nie była w stanie sama utrzymać proboszcza, po kilku latach dołączono jeszcze parafię w Grywałdzie. Stało się to przyczyną licznych zatargów pomiędzy poszczególnymi proboszczami a wójtami i mieszczanami

Architektura

Na uwagę zasługuje przede wszystkim gotycka chrzcielnica, zdobiona herbami oraz orłem w koronie, którą jak głosi legenda ofiarował kościołowi w 1493 roku sam król Jan Olbracht. Prezbiterium wzniesione także w stylu gotyckim mieści ołtarz główny oraz mniejsze ołtarze przeznaczone niegdyś do odprawiania prywatnych mszy. Na ścianach prezbiterium znajduje się kolejny cenny zabytek – polichromia ze scenami życia św. Barbary. Z kolei w nawie głównej również znajduje się przepiękna polichromia namalowana przez Jakuba Koraba z Nowego Targu, która pochodzi z końca XVI wieku. Jest to tak zwana „biblia pauperum”, zawierająca sceny biblijne oraz legendarne.

 

ul. Jana III Sobieskiego 2A
34-450 Krościenko nad Dunajcem