Pieniński Park Narodowy

0
2034
Park

Jeden z najbardziej malowniczych parków, cieszący się największą popularnością.    Założono go – pod nazwą Park Narodowy w Pieninach 1 czerwca 1932 roku.
Park obejmuje tereny Pienin Właściwych z Masywem Trzech Koron, Pieninkami i Pieninami Czorsztyńskimi oraz mały fragment Pienin Spiskich – Zielone Skałki.

Dla turystów udostępniono tu 35 szlaków. Najpopularniejsze szlaki prowadzą na Trzy Korony (982 m n.p.m.) i Sokolicę (747 m n.p.m.). Z Trzech Koron można podziwiać wspaniały widok na przełom Dunajca, Tatry, Gorce i Beskid Sądecki. Niesamowitą atrakcją jest również spływ Dunajcem, jednym z najpiękniejszych w Europie przełomów rzecznych. Spływ rozpoczyna się w miejscowości Kąty, a kończy w Szczawnicy lub w Krościenku. Długość spływu wynosi 18 km.
Swoją popularność Park zawdzięcza również przepięknej faunie i florze tego miejsca – zielone łąki, wapienne skały, wąwozy.

Szlaki turystyczne:

1 . Szlak wodny przełomem Dunajca

Jedna z najlepszych atrakcji Pienińskiego Parku. Wyjątkowa podróż rozpoczyna się z przystani fisackiej w Kątach, skąd najpierw mijamy słowacki cypel Upranek, a po lewej polskiej stronie możemy zauważyć Macelową Górę, która jest objęta ścisłym rezerwatem przyrody i nie prowadzi na nią żaden szlak turystyczny. Zostawiamy za sobą szczyty Cisowca, Zamczyska, Flakow, Rabsztyna, Macelaka. Następnie Dunajec dzieli się na dwa koryta. Granica państwa biegnie lewym korytem, natomiast prawym będziemy na terenie Słowacji, gdzie wyłaniają się Góry Aksamitki z grotami, gdzie podobno przebywał Janosik.Dalej obydwie odnogi rzeki łączą się i wpływamy do Sromowców Wielkich gdzie widzimy Czerwony Klasztor. Poniżej klasztoru znajduje się przystań słowacka a po drugiej stronie rzeki przystań w Sromowcach Niżnych.
Przed nami roztacza się malowniczy widok na najwyższy szczyt Pienin właściwych- Trzy Korony. Rozpoczyna się tutaj przełom. Rzeka tworzy w nim 7 pętli płynać pomiędzy ścianami skalnymi.. Mijamy Ostrą Skałę, Grabczychę Wyżną, Niżną. Następnie zbliżamy się do przewężenia zwanego Zbójnickim Skokiem, dalej mijamy świnią Skałę i powoli tracimy widok na Trzy Korony skręcając w lewo, opływając Klejową Górę widzimy masym Golicy, u którego zboczu widać skały w kształcie kapturów tzw. Siedmiu Mnichów, którzy jak legenda głosi byli zakonnikami z Czerwonego Klasztoru, którzy za karę zostali zaklęci w skały. Póżniej Dunajec gwałtownie skręca w lewo i widzimy przed nami ścianę Facimiechu na której zobaczymy postać mniszki oraz wizerunek orła. Kolejno Dunajec odbija w prawo i wpływamy na tzw. Leniwe Ploso, gdzie mijamy Piecki, Ligarki i Fujarki. Widzimy póżniej Czerwoną Skałę, Czerteź i Czertezik. Tymi szczytami prowadzi szlak turystyczny ze Sokolicy przez Zamkową Górę na Trzy Korony zwany Sokolą Percią.
Spływając w prawo z Leniwego, na lewym brzegu wpływa do przełomu Pieniński Potok, który oddziela masyw Trzech Koron od Pieninek, trochę wyżej możemy zauważyć ślimakową Skałę, a na niej gniazdo bociana czarnego. Następnie przed nami Wilcza Skała, Głowa Cukru i Sokolica. Sokolica nazywaną jest matką Pienin, rozpościela się z niej malowniczy widok na Przełom Dunajca. Kolejno wpływamy na tzw Bystry Prąd gdzie wznosi się skała Sama Jedna po słowacku Osobita. Potem wpływamy na Loch, który jest najgłębszym miejscem w Przełomie.Zataczamy łuk, zmieniając kierunek o 180 stopni. Skręcając w prawo mijamy słowacką przystań końcową i w tym miejscu kończy się naturalna granica słowacko – polska jaką stanowi Dunajec. Granica dalej biegnie szczytami gór. Po lewej stronie mamy Hukową Skałę, po prawej Białą Skałę, tworzą one razem kończące wrota. Przepływamy jeszcze Kacze i dopływamy do Szczawnicy, gdzie kończy się spływ.

 

Szlaki piesze PPN i PIENAP

Szlak niebieski: Czorsztyn pawilon wejściowy PPN – bacówka na polanie Majerz – Trzy Kopce (1godz.) – przeł. Szopka (1 1/2 godz. ) – Trzy Korony – polana Kosarzyska (2 1/2 godz.) – Zamek Pieniński – Bajków Gronik (3 1/4 godz.) – polana Burzana (3 3/4 godz.) – Czertezik (4 godz.) – przeł. Sosnów (4 1/4 godz.) – Sokolica – przewóz – pawilon wejściowy PPN – Szczawnica przystań flisacka (5 1/2 godz.)

Szlak żółty: Krościenko Rynek – Bajków Groń – przeł. Szopka (1 3/4 godz.) – Sromowce Niżne (2 3/4 godz.)

Szlak zielony: Sromowce Niżne – polana Kosarzyska (1 1/2 godz.)

Szlak zielony: Krościenko Rynek – Kras – przeł. Sosnów (1 godz.)

Szlak zielony: Krościenko Rynek – polana Burzana (1 godz.) – Czertezik (1 1/4 godz.)

Szlak zielony: Czorsztyn – zamek Czorsztyn (1/4 godz.)

Szlak czerwony: przystań flisacka Sromowce Wyżne Kąty – Trzy Kopce (1 1/4 godz.)

Szlak czerwony: (Droga Pienińskia) Szczawnica przystań – pawilon wejściowy PPN – przewóz – przejście graniczne – Leśnicki potok (1/4 godz.) – Huta (1 1/2 godz.) – Červený Klastor (2 1/4 godz.) – Cerla (3 godz.) – Plasna (4 godz.) – Veľký Lipnik (5 godz.). Na odcinku Leśnicki potok – Červený Klastor szlak jest ścieżką dydaktyczno-naukową

Szlak niebieski: Leśnicki potok – pawilon wejściowy PIENAP – Lesnica centrum (1/2 godz.) – Vyhliadka (1 godz.) – Cerla (1 1/2 godz.) – Červený Klastor (2 godz.)

Szlak żółty: Huta – Vyhliadka (3/4 godz.)

Szlak zielony: Lesnica – Plasna (1 godz.) – Haligovske skaly – Haligovce (1 3/4 godz)

Szlaki rowerowe

Szlak czerwony: (Droga Pienińskia) Szczawnica pawilon PPN – przejście graniczne – Leśnicki potok – Červený Klastor (10,5 km)

Szlak zielony: Krościenko ul. św. Kingi, brama PPN – kapliczka św. Kingi – Zawiesy – Kras do odejścia ścieżki na Sokolicę (2,5 km)

Szlaki dla osób niepełnosprawnych

Szlak zielony: Czorsztyn – zamek Czorsztyn (1/4 godz.) – do pętli drogowej u stóp ruin zamku

Szlak zielony: Krościenko Rynek – Kras (1/2 godz.) – do odejścia ścieżki na Sokolicę

Szlak czerwony: (Droga Pienińska) Szczawnica Przystań – Červený Klastor (2 1/4 godz.)

Szlak niebieski: Leśnicki potok – pawilon wejściowy PIENAP – Chata Pieniny – Lesnica Centrum (1/2 godz.)

Szlak żółty: Sromowce Niżne – schronisko PTTK Trzy Korony (1/2 godz.)

Ścieżka dendrologiczna

Idealne miejsce, w którym można zobaczyć , dotknąć obejrzeć z bliska 35 gatunków drzew i krzewów rosnących w Pieninach. Na ścieżce można poznać gatunki drzew i krzewów występujących naturalnie na terenie PPN oraz kilka gatunków obcych, tj.: kasztanowiec pospolity czy róża wielokwiatowa.